Erceflora: Mga Tips Kung Paano Gamitin na Gamot sa Pagtatae

Ang Erceflora ay ginagamit para mapabilis ang paggaling sa pagtatae. Para sa mabilisang tips, ito ang mga dapat mong malaman para mas epektibo at safe na paggamit ng Erceflora:

 • Mas mabilis gumaling ang pagtatae ng bata kung gagamit ng Erceflora na walang Zinc. (1)
 • Walang problema kung before or after meal ang pag-inom dahiul lahat pwede. (2)
 • Ang Erceflora ay safe sa mga batang 1 month old at sa mga batang under 18 years old. (5)
 • Pwedeng ihalo sa tubig o gatas ng bata ang Erceflora, pero hanggang sa anim (6) na oras lang. (10)
 • Bawal inomin ang Erceflora kung may dugo sa dumi.
 • Bawal ang Erceflora sa mga taong may hypersensitivity sa mga probiotics. (9)
 • Para sa bata 0-2 years old, 1 bottle ng Erceflora sa isang araw. Para sa malalaking bata, uminom ng 1-2 bottles per day. At sa mga adult, pwedeng uminom ng 2-3 bottles ng Erceflora sa isang araw. (2)
EDAD NG PASYENTEDAMI NA IINIINOMDETALYE SA PAGGAMIT
0-2 Years Old1 bottlePwede ihalo sa Gatas
3-14 years Old1-2 bottles 1 bottle kung less than 3 ang pagtatae sa isang araw
2 bottles kung 3-5 beses ang pagtatae (1 sa umaga, 1 sa gabi)
18 Years Old Pataas2-3 bottles2 bottles kung hanggang 3 beses ang pagtatae
3 bottles kung 3-5 beses ang pagtatae
Paggamit ng Erceflora

Warning: Ang Erceflora ay isang supplement lamang sa paggamot ng pagtatae. Ang pinaka-importanteng gamot sa pagtatae ay ang mga gamot na tumutulong sa pag-iwas sa dehydration tulad ng ORS (Oral Rehydration Solution). Kung may moderate o severe dehydration, itakbo agad ang pasyente sa hospital.

Ano nga ba ang Erceflora?

Ang Erceflora ay isang uri ng probiotic supplement na naglalaman ng Bacillus clausii, isang uri ng good bacteria na kilala sa kanyang kalakasan at epektibidad sa pagpapabuti ng kalusugan ng bituka. Ang Bacillus clausii ay likas na matatagpuan sa katawan at marami nang pag-aaral ang nagpapatunay ng positibong epekto nito sa kalusugan ng bituka. Available ang Erceflora sa Pilipinas sa preparation na suspension. (6)

probiotics sa tiyan

Mga Benepisyo ng Erceflora

Ang B. clausii ng Erceflora ay maaaring magkaroon ng immunomodulatory effects, kung saan ito ay nagpapalakas ng immune system ng katawan para labanan ang mga impeksyon at bawasan ang mga reaksyon ng autoimmune. Isa pa, ito ay nagpapalakas din sa mucosal barrier function, na nagbibigay proteksiyon sa katawan laban sa kahalumigmigan at mikrobyo bago ito makapasok sa katawan. (3)

Ang Erceflora ay maari rin magbigay ng ginhawa sa mga sintomas o problema tulad ng pagtatae, pag-ka-irita ng tiyan, o anumang iba pang mga isyu sa gastrointestinal tract. Dahil ang mga probiotics ay nagbabalanse ng mga mikrobyo sa tiyan at bituka, na nakakatulong sa pagpapabuti ng kalagayan ng gastrointestinal system at pagbawas ng mga sintomas. (4)

Posibleng Side Effect ng Erceflora

Bagamat itinuturing na ligtas ang Erceflora para sa karamihan, maaring magkaroon ng ilang posibleng side effect, lalo na kung sobra-sobrang pag-inom nito tulad ng:

 • Pagsusuka – 2.6%
 • Lagnat – 2.2%
 • Nasopharyngitis – 2.2% (6)
 • Allergic Reaction tulad ng rashes (1)
 • Pag-iiba ng kulay ng dumi

Makakatulong ang Erceflora sa pangkalahatang kalusugang ng iyong bituka at kalusugan ng katawan, subalit mahalaga pa rin na maging responsable sa paggamit nito. Laging bigyang-pansin ang iyong kalusugan at kumonsulta sa isang doktor kung kinakailangan.

Para Saan ang Erceflora?

Ang mga probiotics tulad ng Erceflora ay pangunahing ginagamit upang suportahan at panatilihin ang malusog na mikrobiyoma ng bituka, na maaaring magdulot ng iba’t ibang benepisyo para sa kalusugan ng tiyan. Bagaman ang Erceflora ay hindi nilalayong gamutin ang mga partikular na sintomas o kondisyon, ito ay maaaring gamitin upang tulungan sa pag-manage o pag-iwas sa iba’t ibang mga isyu sa tiyan at kaugnay na mga sintomas, kabilang ang:

 1. Pagtatae: Ang mga probiotics tulad ng Erceflora ay maaaring makatulong sa pagpapabawas ng tagal at kalubhaan ng nakakahawang pagtatae o diarrhea na nauugnay sa antibiotics, viral gastroenteritis, Traveler’s Diarrhea at Food Poisoning, at iba pa.
 2. Constipation: May mga probiotics, kabilang ang Bacillus clausii sa Erceflora, na maaaring makatulong sa regulasyon ng pagkilos ng bituka at pagpapagaan ng constipation. Ngunit ayon sa pag-aaral, hindi ito effective sa functionbal constipation ng mga bata. (7)
 3. Bloating at Gas: Ang mga probiotics ay maaaring makatulong sa pag-promote ng balanseng mikrobiyoma ng bituka, na potensiyal na nagpapabawas ng sintomas ng bloating at sobrang gas. Ngunit ayon sa aral, hindi pa ito proven. (8)
 4. Kaginhawaan sa Gastrointestinal: Ang mga probiotics ay maaaring magbigay ginhawa mula sa pangkalahatang kaginhawahan sa tiyan, kabilang ang sakit sa tiyan.
 5. Pangangalaga sa Kalusugan ng Bituka: Ang Erceflora ay maaaring gamitin bilang suplemento upang mapanatili ang pangkalahatang kalusugan ng tiyan at suportahan ang balanseng mikrobiyoma ng bituka.
 6. Suporta sa Immune System: Ang malusog na mikrobiyoma ng bituka ay malapit na konektado sa malakas na immune system. May mga indibidwal na kumukuha ng mga probiotics upang suportahan ang kanilang immune function.
 7. Paggamit ng Antibiotics: Ang mga taong kumukuha ng antibiotics ay maaaring magkaruon ng pagka-abala sa kanilang mikrobiyoma ng bituka, na nagdudulot ng diarrhea o iba pang mga isyu sa tiyan. Kung minsan, ang mga probiotics tulad ng Erceflora ay ginagamit kasabay ng antibiotics upang matigil ang mga ganitong epekto.

Paano Gamitin ang Erceflora sa Pagtatae

Ang Erceflora ay nabibili sa Pilipinas sa anyong suspension o liquid. Hindi gaya ng ibang probiotics na pwedeng makamtan sa iba’t ibang anyo, kabilang ang kapsula, sachet, at suspensyon, na nagiging angkop para sa mga sanggol, bata, at matatanda. Gayunpaman, ang paggamit ng Erceflora ay maaaring mag-iba ng dosage at paraan batay sa edad at pangangailangan ng bawat isa.

Para sa mga Sanggol

 1. Kumonsulta sa Pediatrician: Bago gamitin ang Erceflora para sa sanggol na may diarrhea, mahalaga na kumonsulta sa isang pediatrician lalo na kung may sintomas ng dehydration ang bata. Ang mga doktor ay makapagbibigay ng personal na gabay batay sa edad ng sanggol, timbang, at kalubhaan ng diarrhea.
 2. Liquid Suspension: Dahil ang Erceflora ay makakamtan sa anyong likido, ito ay karaniwang angkop para sa mga sanggol. Ibigay ang inirerekomendang dosage gamit ang syringe o dropper.
 3. Dosage: Nirerekomenda ng pediatrician ang angkop na dosage base sa kalagayan ng sanggol. Karaniwang ang dosage ay maaaring mula sa bahagyang bahagi ng sachet hanggang sa buong sachet, depende sa edad at timbang ng sanggol at gaano kalala ang pagtatae.
 4. Frequency: Sundan ang mga tagubilin ng pediatrician ukol sa kadalasang pagbibigay ng Erceflora. Magkaka-iba ang pagbigay ng Erceflora, subalit ito ay karaniwang binibigay na isa o dalawang beses sa isang araw. Isa kung hindi madalas magtae ang bata (less than 3 lang ang pagtatae sa isang araw), at dalawa kung mas madalas ang pagtatae (3-5 beses na pagtatae).
 5. Warning: Kung mas madalas ang pagtatae (sobra sa 5 beses sa isang araw) o may sintomas na dehydration ang sanggol, pumunta sa doktor o hospital para maiwasan ang komplikasyon ng pagtatae.

Para sa mga Bata (Ages 2 pataas)

 1. Kumonsulta sa Pediatrician: Tulad ng sa mga sanggol, mabuting kumonsulta sa isang pediatrician bago gamitin ang Erceflora para sa mga bata na may diarrhea, lalo na kung may dehydration.
 2. Dosage: Maaaring mag-iba rin ang inirerekomendang dosage, subalit karaniwang binibigay ay 1-2 bottles per day.
 3. Frequency: Karaniwang binibigay sa malalaking bata ang Erceflora ng isa o dalawang beses sa isang araw. Isa kung hindi madalas magtae ang bata, at dalawa kung madalas ito (3-5 beses na basang pagtatae sa isang araw).

Para sa mga Matatanda

 1. Sundan ang mga Tagubilin sa Label: Para sa mga matatanda, maaaring sundan ang mga tagubilin sa dosage na nakalagay sa label ng Erceflora. Karaniwang ito ay iniinom ng isa hanggang tatlong bottles sa isang araw.
 2. Dosage at Frequency: Uminom ng dalawa kung hindi madalas magtae ang pasyente (hanggang 3 episodes), at tatlo kung madalas na ito.

Tandaan na ang impormasyong ibinigay dito ay general information lamang, at maaaring mag-iba ang pangangailangan ng bawat isa. Mahalaga na kumonsulta sa isang doktor para sa pinakatamang at epektibong paggamit ng Erceflora para sa diarrhea, lalo na sa mga kaso ng malubha o matagalang diarrhea. Sila ang makakapagbigay ng personal na rekomendasyon batay sa partikular na sitwasyon at mga pangunahing sanhi ng diarrhea.

References

 1. De Castro, Bacillus clausii as adjunctive treatment for acute community-acquired diarrhea among Filipino children: a large-scale, multicenter, open-label study (CODDLE), https://tdtmvjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40794-019-0089-5, 2019
 2. https://www.erceflora.com/en-ph/products/erceflora-kiddie
 3. Abreu et. al., Bacillus clausii for Gastrointestinal Disorders: A Narrative Literature Reviewhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9525334/, 2022
 4. Ghelardi, Current Progress and Future Perspectives on the Use of Bacillus clausii, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9230978/, 2022
 5. Ianiro, Bacillus clausii for the Treatment of Acute Diarrhea in Children: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials, https://mdpi.com/2072-6643/10/8/1074, 2018
 6. Lahiri, Efficacy and safety of Bacillus clausii (O/C, N/R, SIN, T) probiotic combined with oral rehydration therapy (ORT) and zinc in acute diarrhea in children: a randomized, double-blind, placebo-controlled study in India, https://tdtmvjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40794-022-00166-6, 2022
 7. Lojanatorn, Efficacy of Bacillus clausii in Pediatric Functional Constipation: A Pilot of a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36757002/, 2023
 8. Frias, Efficacy and Safety of the Adjuvant Use of Probiotic Bacillus clausii Strains in Pediatric Irritable Bowel Syndrome: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study, https://link.springer.com/article/10.1007/s40272-022-00536-9, 2022
 9. https://www.drugs.com/npp/bacillus-clausii.html
 10. Watkins, The viability of probiotics in water, breast milk, and infant formula, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29610991/, 2018