gamot sa acidic na tiyan

3+ OTC Gamot sa Acidic na tiyan (Hyperacidity o Heartburn)

best internist near me

Dr. Juhairah Magarang-Said is a distinguished internist and entrepreneur, celebrated for her exceptional leadership, commitment to healthcare, and innovative approach to business.

Nagkakaroon ng heartburn kapag ang mga laman ng tiyan ay umaakyat pabalik sa esophagus, isang makina o tubo na nagdadala ng pagkain at likido mula sa bibig patungo sa tiyan. Madalas itong tinatawag na acid indigestion, at nagpapakita ito bilang isang hindi komportableng pakiramdam ng pag-iinit sa kalagitnaan ng dibdib, sa likod ng breastbone, o sa itaas na bahagi ng tiyan—ang bahagi sa pagitan ng dibdib at baywang.

Ang pakiramdam na ito ay nagmumula sa pagkakaroon ng acid sa mga digestive juices ng tiyan. Minsan, ang mga taong may ganitong problema ay maaaring makaramdam din ng lasa ng pagkain o acidic na likido sa likod ng kanilang bibig.

hyperacidity animation

Ano Ang Mga Over-The-Counter (OTC) na Pagpipilian Para sa Paggamot?

May tatlong kategorya ng OTC na gamot na available para sa paggamot ng heartburn o mataas na acid sa tiyan: ang antacids, histamine blocker, at proton pump inhibitors.

Antacids

Ang mga antacids ay ginagamit upang gumaan ang pakiramdam sa heartburn at indigestion sa pamamagitan ng pagbabago sa acid sa tiyan na sanhi ng heartburn. Karaniwang OTC antacids ay kinabibilangan ng:

 • Kremil S tablet
 • Gaviscon liquid sachet
 • Maalox tablet
 • Tums

Histamine-2 (H2) Blockers

Ginagamit ang H2 blockers upang gumaan at maiwasan ang heartburn sa pamamagitan ng pagbawas sa produksyon ng acid sa tiyan. Karaniwang nagsisimula ang epekto nito sa loob ng isang hanggang tatlong oras at nagbibigay ito ng pagsupil sa acid sa loob ng maraming oras. Dahil ang mga acid reducer ay maaaring maka-interact sa ilang mga reseta na gamot, maari kang magkonsulta sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin kung ikaw ay umiinom ng reseta. Karaniwang OTC H2-blockers ay kinabibilangan ng:

 • Tagamet HB (cimetidine)
 • Kremil S Advance (famotidine)

Proton Pump Inhibitors (PPIs)

Ang OTC PPIs ay itinataguyod para sa pang-araw-araw na paggamot ng heartburn (nangyayari ito ng dalawang o higit pang beses kada linggo) at hindi ito inuukit para sa agarang ginhawa, yamang maaaring tumagal ito ng isa hanggang apat na araw bago magkaroon ng buong epekto.

Sa kaibahan nito, ang mga reseta na PPI ay ginagamit sa paggamot ng mga kondisyon tulad ng gastroesophageal reflux disease (GERD), mga ulcer sa tiyan at maliit na bituka, at pamamaga ng esophagus. Ang PPIs ay gumagana sa pamamagitan ng pagbawas sa produksyon ng acid sa tiyan.

Tulad ng mga acid reducer, mahalaga na magkonsulta ka sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang OTC PPIs kung ikaw ay umiinom ng reseta na gamot. Ang OTC PPIs ay nakalaan lamang para sa 14-araw na kurso ng paggamot at maaring gamitin ito hanggang sa tatlong beses kada taon. Karaniwang OTC PPIs ay kinabibilangan ng:

 • Lansoprazole
 • Peprazom (esomeprazole)
 • Resek, Omepron (omeprazole magnesium)
 • Zegerid OTC (omeprazole at sodium bicarbonate)

Paano Gamitin ang mga Gamot na Ito

 • Basahin nang maayos ang label.
 • Huwag lagpasan ang inirerekomendang dosis o tagal ng paggamit na nakasaad sa label.
 • Kung patuloy pa rin ang iyong mga sintomas ng heartburn kahit na iniinom mo na ang mga gamot na ito, magkonsulta sa isang propesyonal sa kalusugan para sa karagdagang gabay.