gamot sa hirap paghinga

Hirap sa Paghinga: Sanhi, Lunas, Remedy, at Gamot nito

best internist near me

Dr. Juhairah Magarang-Said is a distinguished internist and entrepreneur, celebrated for her exceptional leadership, commitment to healthcare, and innovative approach to business.

Sa pangyayaring may matinding problema sa paghinga o kung ang isang tao ay nagiging kulay bughaw na, mangyaring agad na tumawag sa 911 upang humiling ng ambulansya.

Ano ang Hirap sa Paghinga?

Nagkakaroon ng problema sa paghinga kapag nararanasan mo ang pagkakaroon ng kahirapang huminga, pagkakaroon ng kakaibang pagkakasara ng dibdib, hirap sa paghinga, o pakiramdam na parang ikaw ay nauusog.

Maaring mangyari ang pagka-short ng hininga dahil sa mga dahilan tulad ng sobrang timbang, labis na pisikal na pagsusumikap, sobrang init o lamig ng panahon, o mataas na lugar. Subalit kung magkaruon ka ng problema sa paghinga na hindi konektado sa mga nabanggit na dahilan, maari itong maging senyales ng mas malalim na problema sa kalusugan.

Kailan Dapat Tumawag ng Agarang Tulong Medikal?

Dapat kang tumawag sa 911 para humingi ng ambulansya kung:

Hindi ka makapagsalita ng buo dahil sa sobrang kahirapan sa paghinga. Nararanasan mo ang kirot sa dibdib, braso, o baba. Nararamdaman mo ang pagkahilo o pagkasusuka. Para sa mga kasong may kahirapan sa paghinga at may kasamang mga karagdagang sintomas tulad ng:

Namamagang paa o bukung-bukong Mas lalo pang paghirap sa paghinga kapag nakahiga Lagnat, pamamaga, at patuloy na ubo Bughaw na mga labi o daliri Maririnig na ingay habang humihinga Labis na pagsisikap na kailangan para makahinga Pananatili sa iyong kondisyon Ipinapayo na mag-schedule ka ng appointment sa iyong doktor o isaalang-alang ang pagpunta sa emergency department.

Anong Dapat Gawin Habang Naghihintay ng Ambulansya?

Habang naghihintay sa ambulansya, panatilihin ang kalmadong disposisyon. Maaring umupo nang tuwid kung maari, at tiyakin na may kasama ka para sa suporta.

Kung ikaw ay may asthma, sundan ang mga hakbang na ito habang naghihintay:

Kumuha ng 4 na patak mula sa iyong blue o grey reliever inhaler. Ulitin ang nabanggit na hakbang, kumuha ng karagdagang 4 na patak bawat 4 na minuto hanggang dumating ang tulong.

Ano ang mga Sanhi ng Hirap sa Paghinga?

Ang mga problema sa paghinga ay maaring maiugma sa iba’t-ibang mga salik, kasama ang:

 • Mga Problema sa Baga: Tulad ng asthma at chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
 • Mga Problema sa Puso: Katulad ng mga cardiovascular diseases at heart failure.
 • Impeksyon sa mga Airway: Tulad ng croup, bronchitis, pneumonia, COVID-19, ang trangkaso, o kahit simpleng sipon.
 • Panic Attacks o Anxiety.

Bukod sa mga nabanggit, ang biglang pangangailangan ng hininga ay maari ring dulot ng:

 • Allergic Reactions Pagkabara sa Baga Pagkakabara ng mga Blood Vessel sa Baga (Pulmonary Embolism)
 • Mga bihirang kondisyon sa Baga
 • Iba’t-ibang uri ng Impeksyon, kasama na ang COVID-19

May mga tao rin na maaring magkaruon ng pangmatagalang pagkakaroon ng hirap sa paghinga, na maaring dulot ng:

 • Paninigarilyo
 • Kakulangan sa Pisikal na Kondisyon
 • Pangangalambot
 • Anemia
 • Sakit sa Puso o Iba pang mga Problema sa Puso
 • Kanser sa Baga

Ano Pang mga Sintomas ang Maaring Maranasan?

Ang mga sintomas na kasabay ng mga problema sa paghinga ay maaring mag-iba depende sa pangunahing dahilan:

Kung ang iyong mga problema sa paghinga ay dulot ng sipon o impeksyon sa dibdib, maaring magkaruon ka rin ng ubo, lagnat, sakit sa lalamunan, pagbahin, baradong o tumutulo na ilong, at pangkalahatang pangangalambot.

Sa mga kaso na may kinalaman sa mga problema sa puso, maaring magkaruon ka rin ng kirot sa dibdib, pagkahilo, at pagsusuka. Kung ikaw ay mayangina at may reseta na gamot, sundan ang itinakda na dosis at maghintay ng 5 minuto bago kumuha ng isa pang dosis.

Kung ang iyong kondisyon ay nauugma sa asthma o COPD, maaaring mapansin mo ang pagkakaroon ng mas maraming plema, hiligot ng hangin habang humihinga, at pagsasal worsening ng sintomas kapag nag-e-exercise o sa gabi.

Sa mga kaso ng panic attack, maaring may kasamang mga sintomas tulad ng mabilis na tibok ng puso, pamamawis, panginginig, pagsusuka, pagkahilo, at isang malaganap na pakiramdam ng nanganganib o malapit na kapahamakan.

Paano Pinapamahalaan ang mga Problema sa Paghinga?

Ang pamamahala sa mga problema sa paghinga ay nakasalalay sa kahalagahan ng iyong mga sintomas, biglang pag-usbong ng kondisyon, at anumang mga sakit na maaaring mayroon ka.

Kapag ikaw ay nagpapatingin sa isang doktor, ang mga pagsusuri na maaaring isagawa sa iyo ay kinabibilangan ng:

 • Pagsusuri ng Dugo
 • X-ray at mga pagsusuri sa larawan
 • Pagsusuri ng Pag-andar ng Baga (breathing tests)

Ang mga pagpipilian sa paggamot ay kinabibilangan ng:

 • Suporta sa Paghinto ng Paninigarilyo: Kung ikaw ay isang naninigarilyo, mahalaga ang pagtanggap ng tulong para sa pagsusumpa ng paninigarilyo.
 • Gamot: Ang paggamot ay maaaring kinabibilangan ng iba’t-ibang uri ng gamot, kasama ang mga tableta at inhalers (puffers), ayon sa inireseta ng iyong tagapag-alaga sa kalusugan.
 • Pisikal na Terapiya at mga Eksersisyo: May mga kondisyon sa paghinga na maaaring makinabang sa pisikal na terapiya at partikular na mga ehersisyo upang mapabuti ang pag-andar ng paghinga.
 • Maaring Maiiwasan ba ang mga Problema sa Paghinga? Mahalaga ang mga hakbang na maiiwasan upang ma-manage ng maayos ang mga problema sa paghinga. Narito ang mga dapat mong gawin:
 • Paghinto ng Paninigarilyo: Kung ikaw ay naninigarilyo at may mga problema sa paghinga, mahalaga ang pag-unti sa paninigarilyo para sa iyong kalusugan.
 • Paggamit ng Gamot: Kung may inireseta sa iyo na gamot para sa iyong mga problema sa paghinga, tulad ng inhalers, mahalaga na gamitin ito ayon sa itinakda ng iyong parmasyutiko o doktor.
 • Pag-aalaga sa Sarili: Magsagawa ng mga hakbang upang solusyunan ang mga sanhi ng iyong pagkakaroon ng kakaunting hininga.
 • Posisyon: Panatilihin ang mahinahon na disposisyon at maupo o tumayo nang tuwid, sapagkat ito ay makakatulong sa mas madaling pagpapalit ng hangin.
 • Kaalaman sa Kalikasan: Iwasan ang paglabas sa masamang polusyon o mga alerhiya na maaaring mag-trigger ng iyong mga problema sa paghinga.
 • Tamang Timbang: Kung ikaw ay sobra sa timbang, mag-consider ng pag-mamanage ng timbang dahil maaring ito ay makapagpabuti sa pag-andar ng iyong paghinga.
 • Plano sa mga Emergency: Gumawa ng plano na naglalaman ng mga hakbang na dapat gawin kung lumala ang iyong mga problema sa paghinga, at ibahagi ito sa iyong tagapag-alaga sa kalusugan para sa gabay.
Babaeng nahihirapan huminga

Home Remedy

Kapag natukoy ng isang tao ang sanhi ng kanilang pagkakaroon ng kakaunting hininga, at ito ay hindi isang medikal na emerhensiya, maari silang maghanap ng ginhawa sa mga paraan na maaaring gawin sa kanilang tahanan.

Ang mga sumusunod na ehersisyo ay makakatulong upang maibsan ang hirap sa paghinga sa bahay:

Malalim na Paghinga

Ang malalim na paghinga mula sa tiyan ay makakatulong sa pagpapamahala ng hirap sa paghinga. Upang mag-praktika ng malalim na paghinga sa bahay, sundan ang mga hakbang na ito: Mag-ahon at ilagay ang iyong mga kamay sa iyong tiyan. Humithit ng malalim sa ilong, palakihin ang iyong tiyan at hayaang punuin ng hangin ang iyong mga baga.

Hintuin ang iyong hininga ng ilang segundo. Magpalabas ng hangin nang dahan-dahan sa pamamagitan ng iyong bibig, paglabas ng hangin mula sa iyong mga baga. Maari mong gawin ang ehersisyong ito ng ilang beses sa isang araw o kahit kailan mo nararamdaman ang kakaunting hininga. Mahalaga na panatilihin ang mabagal, mahinahon, at malalim na ritmo ng paghinga kaysa sa mabilis na paghinga at pag-ubo.

Maaari rin subukan ang iba’t-ibang paraan ng malalim na paghinga, tulad ng diaphragmatic breathing. Mahalaga ring tandaan na ang ebidensiyang sumusuporta sa mga ehersisyong malalim na paghinga para sa pamamahala ng kakaunting hininga ay limitado, at patuloy na ginagawa ang pananaliksik dito.

Ang maling pagganap ng mga ehersisyong ito ay maaring magdulot ng panganib, kasama na rito ang hyperinflation sa ilang mga tao na may malubhang kondisyon sa paghinga. Kung maaari, isagawa ang mga ehersisyong ito sa ilalim ng gabay ng isang propesyonal sa medisina upang maibsan ang potensyal na mga panganib.

Pursed Lip Breathing

Isa pang epektibong ehersisyo sa paghinga para maibsan ang kakaunting hininga ay ang pursed lip breathing. Ang pursed lip breathing ay nakakatulong sa pagpabagal ng bilis ng paghinga, kaya’t ito’y partikular na kapaki-pakinabang para sa mga may kakaunting hininga dulot ng pag-aalala. Upang mag-praktika ng pursed lip breathing sa bahay, sundan ang mga hakbang na ito:

Maupo nang tuwid sa isang upuan na may mga nakrelaks na balikat. Pisilin ang iyong mga labi, na nag-iwan ng maliit na puwang sa pagitan nila. Humithit sa ilong ng ilang segundo. Magpalabas ng hangin nang dahan-dahan sa pamamagitan ng pursed lips, bilang hanggang apat.

Ulitin ang pattern ng paghinga na ito kapag kinakailangan, anumang oras na nararamdaman mo ang kakaunting hininga, at ituloy ito sa buong araw hanggang sa makahanap ka ng ginhawa. Mahalaga na tandaan na ang pananaliksik ukol sa pursed lip breathing ay limitado pa sa kalidad at sakop nito, at patuloy pa rin ang pagsusuri sa kung gaano ito kaepektibo.

Paghanap ng Kaugnayang Komportable at Suportado

Ang paghahanap ng komportableng at maayos na suportadong posisyon para sa pagtayo o paghiga ay malaki ang maitutulong sa pagkakaroon ng kahinahunan at sa pagpapalunod ng hirap sa paghinga, lalo na kung ito ay nauugma sa pag-aalala o sobrang pagpapagod. Ang mga sumusunod na posisyon ay maaaring mag-alis ng presyon sa mga daanan ng hangin at magpabuti sa paghinga:

Pag-upo nang tuwid sa isang upuan, mas mainam kung ang ulo ay suportado ng isang mesa. Pagtulak sa dingding para magbigay ng suporta sa likod. Pagtayo habang ang mga kamay ay nakalagay sa isang mesa upang alisin ang bigat sa mga paa. Paghiga nang may suporta sa ulo at tuhod gamit ang mga unan.

Paggamit ng Electric Fan

Ayon sa isang pag-aaral noong 2010, ang paggamit ng handheld electric fan upang direksyunan ang hangin patungo sa ilong at mukha ay maaring makabawas sa pakiramdam ng kakaunting hininga. Ang lakas ng hangin habang humihinga ay maaring magbigay ng pakiramdam na mas maraming hangin ang pumapasok, na maaaring magdulot ng pagbawas sa pakiramdam ng kakaunting hininga.

Mahalaga ring tandaan na ang paggamit ng electric fan ay maaring hindi maaring magkaruon ng epekto sa mga sintomas na dulot ng mga sakit na nauugma sa ilalim. Kinakailangan ang karagdagang pananaliksik upang matukoy ang mga indibidwal na maaaring makinabang dito.

Pag-Inhale ng Steam

Ang pag-inhale ng steam ay maaring makatulong sa pagpapalabas ng malinaw na ilong, na nagpapadali sa paghinga. Ang init at kahalumigmigan mula sa steam ay maaaring tumulong sa pagtunaw ng plema sa baga, na maaaring magdulot ng pagbawas ng kakaunting hininga.

Upang subukan ang steam inhalation sa bahay: Maglagay ng mainit na tubig sa isang mangkok. Magdagdag ng ilang patak ng langis ng peppermint o eucalyptus essential oil. Ihanda ang iyong mukha sa ibabaw ng mangkok, at takpan ang iyong ulo ng isang tuwalya.

Huminga ng malalim, inhalin ang steam. Mag-ingat at hayaang lumamig ng kaunti ang tubig kung ito ay kakalakasang kumukulo upang maiwasan ang pamumula ng balat sa iyong mukha.

Pag-inom ng Kape

Ang pag-inom ng itim na kape ay maaring magbigay ginhawa mula sa kakaunting hininga dahil ang kafein na ito ay maaring magpabawas ng pagkakakipit ng mga kalamnan sa mga daanan ng hangin.

Ayon sa isang pagsusuri noong 2010, ang mga epekto ng kafein ay maaring magpabuti sa pag-andar ng mga daanan ng hangin sa mga taong may asthma, na nagiging sanhi para sa kanila na mas madali na huminga.

Gayunpaman, mahalaga ang pagmamanman sa paggamit ng kafein, sapagkat ang sobrang pag-inom ng kape ay maaring magpataas ng bilis ng tibok ng puso. Gamitin ang paraang ito nang may pag-iingat.

Pagkain ng Sariwang Luya

Ang pag-include ng sariwang luya sa iyong diyeta o paghanda ng inumin na may luya ay maaring makatulong sa pagpapalunod ng kakaunting hininga dulot ng mga impeksyon sa hinga. May isang pagsusuri na nagpapahiwatig na ang luya ay maaring epektibo sa paglaban sa respiratory syncytial virus, isang pangkaraniwang sanhi ng mga impeksyon sa hinga.

Gamot sa Hirap ng Paghinga

Iba’t-ibang uri ng gamot ang ginagamit upang tugunan ang mga problema sa paghinga tulad ng asthma at chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Ang mga paggamot na ito ay pangunahing nahahati sa dalawang kategorya: “relievers” at “preventers.”

 • Reliever Medications: Tulad ng salbutamol at salmeterol, ito ay kumikilos nang mabilis upang palawakin ang mga daanan ng hangin, na nagpapadali sa paghinga. Ito ay nilalayon na magbigay ng agarang ginhawa mula sa mga sintomas.
 • Preventer Medications: Kinukuha ito ng regular upang bawasan ang pamamaga at pag-ano sa mga baga at daanan ng hangin. Halimbawa ng mga preventer medication ay ang beclometasone, fluticasone, at montelukast. Ang kanilang papel ay pamahalaan at maibsan ang mga pangunahing sanhi ng mga problema sa paghinga sa paglipas ng panahon.

Karaniwang inireseta ang isang kombinasyon ng reliever at preventer medications upang epektibong kontrolin at maibsan ang mga sintomas na kaugnay ng asthma at COPD.