gamot sa tulo

Mga Antibiotic na Gamot para sa Tulo (Gonorrhea)

Dr. Jaafar Said is a versatile professional who has not only established himself as a skilled general practitioner but has also ventured into various diverse fields. Alongside his medical practice, Dr. Said showcases his entrepreneurial spirit, thriving as a writer and a website developer. This multifaceted approach to his career underscores his dynamic and creative mindset, making him a true Renaissance professional. Driven by a passion for both the healing arts and the digital realm, he embodies the modern practitioner, contributing to the world of medicine while simultaneously exploring innovative avenues that bridge healthcare and technology, exemplifying his unwavering dedication to personal and professional growth.

Kung ikaw o ang iyong kasosyo ay na-diagnose na may tulo (gonorrhea sa English), walang dahilan para mag-alala nang labis. Ang karaniwang sakit na itong nakukuha sa pakikipagtalik ay maaring maayos na gamutin, at mahalaga na agad na maghanap ng lunas. Ang pag-aaksaya ng oras sa paggamot nito ay maaaring magdulot ng iba’t ibang pangmatagalang komplikasyon sa kalusugan para sa mga kalalakihan at kababaihan.

Gamot (Antibiotic) para sa Gonorrhea

Ang kasalukuyang inirerekomenda ng CDC para sa lunas ng gonorrhea ay isang solong 500-mg intramuscular (IM) na dosis (1000 mg para sa mga pasyente na may timbang na ≥150 kg) ng ceftriaxone ng ikatlong henerasyon. Bukod dito, maaaring magreseta ang iyong healthcare provider ng antibiotic na doxycycline bilang pag-iingat laban sa potensyal na co-infection na may chlamydia.

Sa mga kaso kung saan ikaw ay allergic sa ceftriaxone, ang mga alternatibong opsyon ay naglalaman ng pag-combine ng oral azithromycin kasama ang oral gemifloxacin (Factive) o injectable gentamicin, na bahagi ng klase ng mga gamot na kilala bilang cephalosporin antibiotics.

Mahalaga na huwag ipamahagi ang iyong resetadong gamot. Bukod dito, ipaalam sa iyong healthcare provider ang anumang alerhiya sa gamot na mayroon ka, lalo na sa mga antibiotic. Huwag kang mag-atubiling magtanong tungkol sa mga posibleng epekto at kung ano ang mga hakbang na dapat gawin kung ikaw ay magkaruon ng negatibong reaksyon.

Pagkatapos ng Paggamot

Ikaw at ang iyong kasosyo ay dapat mag-abstain sa pakikipagtalik ng hindi bababa sa 7 araw pagkatapos ng paggamot. Maaaring mag-rekomenda ang iyong healthcare provider ng pagsusuri upang tiyakin na lubos na nawala ang impeksyon.

Persistent na mga Sintomas kahit Ginagamot

Sa kasamaang palad, may mga uri ng bakterya ng gonorrhea na nagka-develop ng resistensya sa mga karaniwang antibiotic na lunas, isang pangyayari na kilala bilang “antibiotic resistance.” Napatunayan ng medical community ang pagtaas ng pagkakaroon ng mas resistant na mga uri nito sa mga nakaraang taon. Kung patuloy mong nararanasan ang mga sintomas ilang araw matapos ang unang paggamot, mahalaga na kumonsulta muli sa iyong healthcare provider. Maaring mag-rekomenda sila ng mas mahabang kurso ng alternatibong mga antibiotic upang maayos na labanan ang impeksyon.